dO….?? แบบนี้(ชิมิ)

ช่วงนี้เป็นช่วงว่างงาน จากที่ไม่ค่อยมีคนงานอยู่แล้วจากฤดูทำนา กลับเป็นว่าไม่มีคนงานเลยเพราะน้ำท่วม กร๊ากกกก กรูจะบ้าตาย

ช่วงที่เราว่างแสนว่าง โอก็ดูจะยุ่งโครต โครต ยุ่งม๊ากจนประหนึ่งเสมือนว่าเป็นเจ้าของบริษัทเอง ทุกๆคนยุ่งหมด เว้นแต่เรา

ทำอะไรดีว้า……

One thought on “dO….?? แบบนี้(ชิมิ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s